Välkommen att fira gudstjänst i Slottshagskyrkan på söndag 16 februari kl 11.

På söndag är det sexagesima (vilket innebär ca 60 dagar innan påsk) eller reformationsdagen.

Temat är det levande ordet och det är en spännande text från Johannes 6:60-69 som är föreslagen som predikotext.

I gudstjänsten medverkar bland andra Rolf Hamark med predikan, Catarina Palmkvist leder gudstjänsten och Elisabeth Falk & Beatrice Sandell svarar för sång och musik.

Efter gudstjänsten fortsätter gemenskapen runt kyrkkaffet en trappa ner i Kärnpunkten.

Välkommen med!