Den 1 mars efter gudstjänsten och kyrklunch är det dags för församlingens årsmöte (ca kl 13).

Välkommen!