Den 21-23 maj så är det Equmeniakyrkans Kyrkokonferens i Malmö.

Till detta behövs volontärer, se arbetsbeskrivningar nedan. Vill du vara med?

Lotta Johnsson är samordnare så kontakta henne för anmälan/mer info:

Lotta Johnsson
tel 070-480 34 01
mail: johnssonlotta@gmail.com

Arbetsbeskrivningar

 • Rigg och bärhjälp: Hjälpa till att packa upp och bygga scenen under arbetsledning av teknikfirman Xpecta. Det är tungt jobb.
 • Påspackare: Plocka material i en kasse. Ca 900 kassar till deltagare. Materialet ställs upp på bord. Plockas sedan systematiskt ned i kassar. Kassarna ska ställas i entrén i Stadionmässan och vara klara till incheckningen på torsdagens morgon. 
 • Mötesvärdar Evangelisternas kväll onsdag: Stå i dörren och visa vägen in. Ta upp kollekt. Kan ev vara volontärer från Stadionkyrkan?
 • Informationsdisk: Bemanna disken. Vara införstådd med konferensens tider, lokaler, hitta rätt i Malmö eller till rum i huset och Baltiska. Hjälpa de som inte är anmälda. Kunna svara på alla möjliga frågor… Står alltid tillsammans med kanslipersonal.
 • Sjukvårdsteam: Några (ca 4) personer, gärna läkare, som turas om att vara jour under den tid vi har större samlingar. En bör finnas på plats. Se till att det finns förbandslådor och ha kunskap om hjärtstartare. Ska ha ett telefonnummer som ska stå med i programboken. Folk ska kunna ringa om det hänt nåt.
 • Incheckning: Hjälpa deltagare tillrätta då de ska registrera sig. Alla ska få en namnbricka, ett nyckelband och en kasse. Ombud ska slussas vidare till ombudsgranskningen där de ska visa sin fullmakt och få indikatorkort. Ombudsgranskningen sköts av kanslipersonal.
 • Gudstjänstvärdar/kollektörer: Ska utifrån instruktioner från Ulf Nomark och Lars Andersson ta upp kollekt i församlingen. Det är en samling innan varje gudstjänst då instruktioner ges till alla värdar.
 • Se till att allt finns till förbönsstationerna (ljus och pennor papper). Hålla ordning i barnhörnan? Plocka undan skräp  samt ställa i ordning efteråt.
 • Dörrvärd, förhandling: Finnas på plats utanför dörrarna in till Stora salen i Stadionmässan.
 • Hjälpledare Barn: Liselotte Spåre är ansvarig. Handlar om att vara extra vuxen då barnen ska pyssla och göra andra aktiviteter. T ex gå till en parklek. Sammanlagt antal 15-20 st
 • Hjälpledare Ungdom: Joakim Stenmo är ansvarig. Antalet är endast en uppskattning. Sammanlagt antal 8 st.
 • Lunchvärdar: Kontrollera att alla har betalt för att äta. Detta är synligt på deras namnbricka.
 • Middagsvärdar: Kontrollera att alla har betalt för att äta. Detta är synligt på deras namnbricka.
 • Mötesvärdar morgonbön: Visa vägen till lokalen där morgonsamlingen är (Stora salen i Stadionmässan eller i Baltiska). Ev dela ut saker till deltagare (?).
 • Värdar på samtalstorget: Se till att de som är funktionärer får en kopp kaffe eller te under den förmiddagen i Baltiska hallen.