Välkommen till Slottshagskyrkan på söndag 23 februari kl 11, då vi firar gudstjänst tillsammans.

I gudstjänsten medverkar Fredrik Södertun som predikar och leder. Lena Carlsvärd ansvarar för sång och musik tillsammans med Fredrik.

Det är Fastlagssöndagen och temat är Kärlekens väg. Fredrik kommer predika över sin egen väg till tro.

Efter gudstjänsten serveras kyrkkaffe!

Välkommen med!