Välkommen till en lite extra festlig söndag i Slottshagskyrkan.

På söndag 1 mars är det årsmötessöndag och första söndagen i fastan.

I gudstjänsten som startar kl 11 medverkar Magnus Franzén som mötesledare, Fredrik Södertun predikar, Lars Thunberg och Hanna Forsberg svarar för sång och musik.

Temat är prövningens stund och texten är hämtad från Markusevangeliet 1:12-13. Det är kyrkoårets kortaste text och Fredriks tankar går just nu till att predikan kommer handla om församlingens prövningar (församling i allmänhet och vår i synnerhet).

Det är också nattvard och gudstjänsten sänds i Helsingborgs närradio 99,2 MHz.

Samtidigt som gudstjänsten pågår träffas barnkyrkan en trappa ner i Kärnpunkten.

Efter gudstjänsten serveras kyrklunch och efter den är det årsmöte ca kl 13.

Välkommen med!