I söndags uppmanade påve Franciskus alla kristna som svar på coronaviruspandemin till gemensam bön och medkänsla. ”Låt oss förbli enade. Låt visa medkänsla för dem som är som mest ensamma och utsatta.” Påven inbjöd alla att gemensamt be Herrens bön kl. 12 den 25 mars.