Välkommen att fira gudstjänst på ett litet annorlunda sätt på söndag. På grund av corona så firar vi inga vanliga gudstjänster med fysiska besökare/deltagare i kyrkan. Men vi sänder gudstjänsten här på hemsidan och Facebook.

Det är palmsöndag och temat är vägen till korset. Texten är hämtad från Matteusevangeliet 21:1–11.

Fredrik Södertun kommer att predika om att gå med Jesus på vägen till korset. Jenny Wärn och Lars Thunberg medverkar med sång och musik.

Det är också nattvard (på ett litet annorlunda sätt).

Välkommen med!