Tisdagens andakt i stilla veckan.

Andakterna publiceras här på slottshagskyrkan.se och på facebook.com/slottshagskyrkan kl 18 varje dag.