Tisdagar med början 11 augusti kl 14.
Utomhus på slänten vid Slottshagskyrkans södra vägg

Man kan sitta på slipers (ta med sittunderlägg!) eller på utställda stolar. (Om du har en fällstol så ta gärna med den!)

Program: Tal, sång och musik, andakt

Vi dricker kaffe tillsammans (ta med eget kaffe!)

Vid dåligt väder ställer vi in samlingen
Ring Göran (070-7924350) för att få besked

Välkomna !