Syd samlas är namnet på en serie samlingar på nätet för regionens församlingar.

Ungefär en gång i månaden bjuds alla församlingar och dess medlemmar samt andra intresserade in till samlingar med olika intressanta ämnen. Vissa kan vara inriktade på en speciell uppgift i församlingen medan andra är mer allmängiltiga.

Läs mer här: https://equmeniakyrkan.se/syd/211272-2/

Samlingen varar 19.00 – 20.30.

Uppkopplingen sker via Zoom på nedanstående länk.
Starta mötet här: Syd samlas på webben

Följande samlingar är inplanerade:

20 jan 2021 – Vårt internationella arbete. Anna-Carin Stenbeck, internationell handläggare på Equmeniakyrkan, berättar och lyssnar

18 feb 2021 – Grön kyrka, vad är det? Henric Götefelt, samordnare projektplan fred, jämställdhet och klimat på Equmeniakyrkan, berättar mer

16 mars 2021 – Med barnen i mitten. Information och samtal om det samtalsmaterial om barnens plats i församlingen som regionen arbetat fram.

4 maj – Kassörsutbildning. Göran Axberg delar sina erfarenheter

20 maj 2021