Fler tekniker behövs!

Vi önskar att fler vill gå in och vikariera för Erik och Per någon gång då och då som tekniker.

Prova på och se om det är något för dig!
Kontakta Per eller Erik för mer info.

/Styrelsen