Välkommen att fira gudstjänst med med oss i Slottshagskyrkan på söndag 31 januari kl 11.

Pga av corona-läget sänds gudstjänsten digitalt, dvs inga gudstjänstdeltagare på plats. Gudstjänsten sänds via Facebook och slottshagskyrkan.se.

I gudstjänsten på söndag medverkar Ingela Dalesjö, Lars Dalesjö, Elisabeth Falk och Jenny Wärn.

Det är septuagesima och temat är ”Nåd och tjänst”.

Välkommen med!