Till alla medlemmar i församlingen:

Välkommen till församlingsmöte 7 feb kl 12:15.

Det digitala församlingsmötet öppnar direkt efter gudstjänstens slut och vi kan då ha gemensamt ”kyrkkaffe”.

Dagordning och länk till mötet sänds ut i mail till medlemmarna.

Välkommen med!

Hälsningar
Styrelsen