Gemensam bokcirkel för Equmeniakyrkan i Helsingborgs båda församlingar Rosengårdskyrkan och Slottshagskyrkan.

Vad är en rimlig kristen hållning när klimatet skenar och jorden far illa? I Därför sörjer jorden går Peter Halldorf i dialog med dagens forskare som talar om ett ödesval mellan »försummelsens väg« och »omsorgens väg«. Boken är ett bidrag till samtalet om den teologiska vision kyrkan behöver vara förankrad i när hon svarar och handlar i den kris som just nu överskuggar allt annat i vår värld.

En röd tråd i boken är spänningen mellan de två bibliska utsagorna »himmel och jord ska förgå« och »efter hans löfte väntar vi en ny himmel och en ny jord där rättfärdighet bor«. Hur ska de förstås i förhållande till varandra?

Därför sörjer jorden är framför allt en bok som räcker oss ett språk för hoppet.

Vi tänker oss en bokcirkel via den digitala plattformen Zoom då vi inte kan träffas fysiskt. Varje tillfälle kl.19:00-20:30. Vi planerar för 5 st träffar på följande datum: 17/3, 23/3, 6/4, 13/4 och 21/4 där författaren Peter Halldorf medverkar på den sista. Det är ju en stor förmån att få dela Peters tankar om hoppet och vår tids stora utmaning med våra egna.

Vi som står bakom är Lars Dalesjö och Pehr Ågårdh.

Boken beställer var och en själv. Förslagsvis via silentiumskrifter.se

Anmälan görs via mejl på lars.dalesjo@gmail.com eller pell06e@gmail.com