Den 7 mars har Helsingborgs baptistförsamling sitt årsmöte. Det hålls efter gudstjänsten, kl. 12:15.  

Årsmötet kommer hållas digitalt via Zoom, länk kommer att skickas ut till alla medlemmar.

Verksamhetsberättelsen är på gång och alla handlingar kommer att mailas ut till medlemmarna minst en vecka innan årsmötet.

Välkommen!