Välkommen att fira gudstjänst med med oss i Slottshagskyrkan på söndag 7 mars kl 11.

Pga av corona-läget sänds gudstjänsten digitalt, dvs inga gudstjänstdeltagare på plats. Gudstjänsten sänds via Facebook och slottshagskyrkan.se.

På söndag är det den 3:e söndagen i fastan och temat är kampen mot ondskan.

I gudstjänsten medverkar Fredrik Södertun, Catarina Palmkvist och Jenny Wärn.

Fredrik tänker predika utifrån Första Samuelsboken 17:40–50 (David och Goliat) och Efesierbrevet 5:1–9.

Välkommen med!