Välkommen att fira gudstjänst med med oss i Slottshagskyrkan på söndag 28 mars kl 11.

Pga av corona-läget sänds gudstjänsten digitalt, dvs inga gudstjänstdeltagare på plats. Gudstjänsten sänds via Facebook och slottshagskyrkan.se.

På söndag är det palmsöndagen och temat är ”vägen till korset”.

I gudstjänsten får vi bland annat lyssna till barnkören samt uppleva drama och dans.

Välkommen med!