Välkommen på församlingsmöte 11 april februari kl 12:15!

Mötet börjar kl 12:15, men du kan ansluta direkt efter gudstjänsten för gemensamt kyrkkaffe.

Inbjudan med länk till Zoom har gått ut via mail till medlemmar.