Till alla medlemmar i församlingen:

Välkommen till församlingsmöte och årsmöte i Fastighetsstiftelsen Kärnpunkten 30 maj kl 11:15

Dagordning och länk till mötet sänds ut i mail till medlemmarna.

Välkommen med!

Hälsningar
Styrelsen