Välkommen att fira gudstjänst i Slottshagskyrkan på söndag 20 juni kl 10.

Som prognosen ser ut nu, så siktar vi på att fira gudstjänst utomhus i trädgården. Vi kommer även försöka sända gudstjänsten live via Facebook.

I gudstjänsten medverkar Agneta Boström, Magnus Franzén, Lars Thunberg och Hanna Forsberg.

Ta gärna med fikakorg.

Välkommen med!