Välkommen att fira gudstjänst tillsammans i Slottshagskyrkan på söndag 1 augusti kl 10.

Vi sänder även gudstjänsten via Facebook – https://www.facebook.com/slottshagskyrkan/live