Välkommen att fira gudstjänst tillsammans i Slottshagskyrkan på söndag 3 oktober kl 11.

Medverkande är bl a Agneta Boström, Fredrik Södertun, Lars Thunberg och Monica Pettersson.
Det är också nattvard på söndag.

Efter gudstjänsten fortsätter gemenskapen kring kyrkkaffet.

Välkommen!