Slottshagskyrkan och Rosengårdskyrkan inbjuder till samtalsserie

Leva med ovisshet – samtal om existentiell hälsa
Att vi lever med ovisshet om vad som kommer att ske i våra liv har blivit allt tydligare under coronapandemin. Den pågående klimatkrisen kan även den väcka frågor om tillvaron när mycket känns ovisst. Kriser i våra egna liv kan också leda till känslan av ovisshet och vilsenhet.

Hur påverkas vi av detta? Hur ska vi leva när hälsan och livet hotas och när själen är rädd.
Hur ska vi hantera tillvaron när vardagen och samhället inte navigerar efter gamla regler.
Hur ska vi hantera våra liv när jorden brinner och marken översvämmas.

Under 5 samtalskvällar vill vi fördjupa oss i vad existentiell hälsa handlar om. Tillsammans försöker vi hitta nycklar till motståndskraft i livets svårigheter. Vi hjälper varandra att finna mening, harmoni, glädje, kraft, framtidstro och hopp. I samtalen har vi hjälp av Lisbeth Gustafssons och Kerstin Enlunds bok ”Leva med ovisshet – samtal om existentiell hälsa”.

TID: Start den 11 november därefter ses vi ytterligare 4 tillfällen. Enklare förtäring serveras till självkostnadspris.
Vi erbjuder två tider, kl 14-15.30 alternativt 18.30-20. Vilken av dessa tider som startar i första omgången avgörs av intresset för kursen.

PLATS: Slottshagskyrkan

ANTAL DELTAGARE/GRUPP: Max 8 personer. Om gruppen blir full kan ytterligare tillfällen erbjudas.

SAMTALSLEDARE: Marianne Nielsen, Agneta Boström, Sara Sjölander.

BOKEN KAN BESTÄLLAS PÅ NYAMUSIK.SE FÖR 209:-

FRÅGOR OCH ANMÄLAN. Pastor Sara Sjölander, sara@rosengardskyrkan.se, 0705-386883