Välkommen att fira gudstjänst tillsammans i Slottshagskyrkan på söndag 10 oktober kl 11.

På söndag är det tacksägelsedagen med tema Lovsång.

Medverkande är bl a Magnus Franzén, Monica Pettersson och Anders Trege.

Efter gudstjänsten fortsätter gemenskapen kring kyrkkaffet.

Välkommen!