Välkommen att fira gudstjänst tillsammans i Slottshagskyrkan på söndag 24 oktober kl 11.

Det är den 21:a söndagen efter trefaldighet och temat är samhällsansvar.

Medverkande är bl a Fredrik Södertun, Beatrice Sandell och Johan Tidstrand.

Barnkyrkan samlas också under gudstjänsten.

Efter gudstjänsten fortsätter gemenskapen kring kyrkkaffet.

Välkommen!