Välkommen att fira gudstjänst i Slottshagskyrkan på söndag 21 november kl 11.

I gudstjänsten medverkar bland andra Fredrik Södertun och Monica Pettersson.

Det är domsöndagen och Fredrik kommer att predika från Matteus 25: 31-46.

Barnkyrkan samlas också och efter gudstjänsten serveras kyrkkaffe!

Välkommen med!