Välkommen att inleda julfirandet med Slottshagskyrkan på julafton kl 11. Vi samlas runt julkrubban och får lyssna till julevangeliet och sjunger julsånger tillsammans.

Coronapandemin gör sig återigen påmind och smittspridningen tilltar. Det är dags att ännu än gång iaktta försiktighet och ta extra hänsyn till varandra med att stanna hemma vid sjukdom och hålla avstånd. Detta får också konsekvenser för vårt Gudstjänstfirande. Då kyrkorna är rekommenderade att inte använda sig av Covidbevis, följer vi de regler och rekommendationer som kommer från Folkhälsomyndigheten och Equmeniakyrkan (som för dialog med myndigheterna för att förtydliga FHMs regler för församlingarna). Detta innebär att vi endast kan ta emot 50 personer i kyrkan under julaftonsgudstjänsten och vid de följande Gudstjänsterna tills smittspridningen avtar. Vi kommer att sända Julaftonens Gudstjänst digitalt på Facebook och ta emot de som vi kan ta emot. Det blir inte heller något kyrkkaffe så länge dessa regler gäller.

God jul!