Interreligiös bön och fredsmanifestation för Ukraina – Onsdag 16 mars, kl 17 Sundstorget.

Vi lider med Ukrainas folk och alla människor som lever i fruktan och skräck. Därför samlas människor från olika trostraditioner för att visa solidaritet med det ukrainska folket till en interreligiös bön och fredsmanifestation. Det som förenar oss är längtan att människor överallt ska få leva i fred
och frihet.

Välkommen med att delta!

Onsdag 16 mars, kl 17.00 Sundstorget

Arr:
Helsingborgs kristna råd
Gruppen för religionsdialog i Helsingborg
Helsingborgs kristna fredsrörelse