Välkommen till gudstjänst, lunch och samtal med kyrkoledare Joakim Hagerius.

Söndag den 13/3 kommer kyrkoledare Joakim Hagerius till Slottshagskyrkan.
Gudstjänsten är gemensam med Rosengårdskyrkan.

I gudstjänsten medverkar bl a Joakim Hagerius, Lars Dalesjö, Sara Sjölander, Fredrik Södertun, Bert Lideberg, Hanna Forsberg, Monica Pettersson, Beatrice Sandell och Helena Andersson.

Det är också nattvard.

Fokus kommer att vara Equmeniakyrkans färdplan, som kommer att diskuteras under och efter lunchen.
Ni som är nyfikna kan klicka på följande länk: https://equmeniakyrkan.se/kyrkan/fardplan/

Avsnitten som gås igenom är:

  • Leva tillsammans
  • Enhet & identitet
  • I sin tid
  • För världens skull
  • Dela tron vidare
  • Heliga vanor
  • Ledarskap & Herdeskap