Lördagen den 2 april har Equmeniakyrkan en dag som handlar om barn och teologi.

Under den här dagen får vi möta föreläsare och lyssna till Teo-talks, korta föredrag med teologisk förankring, utifrån olika perspektiv. Det kommer vara möjligt att delta både fysiskt på olika platser i regionerna, där föreläsare finns med, och digitalt via Zoom. Fika och lunch erbjuds på plats till självkostnadspris.

Föreläsare

Joseph Sverker
Joseph Sverker är teol.dr, högskolelektor och ämnesföreträdare systematisk teologi vid EHS. Forskningsansvarig vid Centrum för integration, mångfald och kyrkligt ledarskap (CIMK). Aktuell med boken Undrar om Gud: en bok för nyfikna där kristen tro förklaras till barn och unga utifrån deras egna frågor. Joseph är på plats i Equmeniakyrkan, Söderhamn och föreläser under rubriken ”Hur barns tankar utvecklar församlingens tro”.

Maria Klasson Sundin
Maria Klasson Sundin är biskopsadjunkt i Luleå stift. Präst som arbetat med bland annat internationella och ekumeniska frågor och undervisat på prästutbildningen. Forskat om barns rättigheter och religionsfrihet. Maria kommer vara i Hedlundakyrkan, Umeå och rubriken för hennes föreläsning är ”Barnets rätt till tro och andlighet”.

Teo-talks

Per Höglund
Per Höglund är psykolog, och arbetar som lärare vid psykologutbildningen vid Umeå universitet. Han är också mycket engagerad inom idrottsrörelsen och arbetar med samverkan inom civilsamhället. (Idrott – Kyrka – föreningsliv – skola), vilket även är hans ämne här. Pers Teo-talk kommer vara inspelat i förväg.

Anna Eriksson
Anna Eriksson arbetar med kreativa uttryck i Equmeniakyrkan och är redaktör för Brukssånger. Hennes Teo-talk kommer ha rubriken ”Bibelberättelsen -med kreativitet och delaktighet” och handlar om hur man kan förstärka berättelsen med dockor och skapa mer delaktighet. Anna kommer vara på plats på Karlskoga Folkhögskola.

Maria Fässberg Norrhall
Maria Fässberg Norrhall är pastor i St Jakobs kyrka i Göteborg, som är en del av Equmeniakyrkan. Maria har god erfarenhet av att arbeta med psykisk ohälsa, och rubriken för hennes Teo-talk är ”Skapad till helhet och hälsa -hur stödjer vi våra barn och unga?”. Maria kommer vara med i Centrumkyrkan i Bjuv.

Jonas Magnusson
Jonas Magnusson är upphovsman till Bibeläventyret, föreläsare i Vandra genom Bibeln och pastor i EFK. Jonas arbetar också på Bibelns Värld utanför Ängelholm och kommer i sitt Teo-talk utifrån sina erfarenheter lyfta fram barns rätt att förstå bibelns berättelser och tron. Rubriken är ”Erfarenheter och förhoppningar utifrån Bibeläventyret och Bibelns Värld”. Jonas är med på plats i Centrumkyrkan, Bjuv.

Program
10.30 Fika på de fysiska platserna i regionerna.
11:00 Inledning, bakgrund och presentation. Här börjar Zoom-sändningen.
11:30 4 x Teo-talks se presentation ovan
12:30 Lunchpaus
13:30 Hur barns tankar utvecklar församlingens tro – Joseph Sverker på plats i Equmeniakyrkan, Söderhamn.
14:30 Fikapaus
15.00 ”Barnets rätt till tro och andlighet” – Maria Klasson Sundin på plats i Betelkyrkan, Umeå
16:00 Dagen sammanfattas – Karin Wiborn, biträdande kyrkoledare i Equmeniakyrkan
Avslutande andakt på de fysiska platserna

Platser
Nord: Hedlundakyrkan, Umeå
Syd: Centrumkyrkan, Bjuv
Mitt: Equmeniakyrkan, Söderhamn
Svealand: Karlskoga Folkhögskola

All information och anmälan finns på equmeniakyrkan.se. I anmälan fyller man i om man är med på plats i Bjuv eller via Zoom.
Sprid inbjudan och ta chansen att vara med. Detta är ett unikt tillfälle!