Välkommen att fira gudstjänst i Slottshagskyrkan på söndag 27 mars kl 11.

Medverkande i gudstjänsten är bland andra: Totto Renstig, Tommy Holmberg, Berth Lideberg och Jenny Wärn.
Barnkyrkan samlas också.

Efter gudstjänsten serveras kyrkkaffe.

Välkommen med!