Välkommen att fira gudstjänst i Slottshagskyrkan på söndag 3 april kl 11.

Vi fortsätter på lördagens spår med Minns du sången.

Medverkande i gudstjänsten är Anders Jaktlund som predikar, Fredrik Södertun leder gudstjänsten, samt Lars Thunberg, Hanna Forsberg & kör som leder oss i sången.

Barnkyrkan samlas också.

Efter gudstjänsten serveras kyrkkaffe.

Välkommen med!