Välkommen att fira gudstjänst i Slottshagskyrkan på söndag 24 april kl 11.

På söndag kommer Lena Bergström, pastor i Equmeniakyrkan och besöker vår församling. Hon är verksamhetsledare för Brobygge som bl a arbetar med att ha en helhetssyn på livet. Hon kommer att prata om hur församlingen kan arbeta med klimatfrågorna. Vi blir också serverade en lunch till självkonstnadspris. Kollekten kommer att gå till Equmeniakyrkans nationella arbete. Vi får även lyssna till sång av HAMLA.

Välkomna!