Välkommen till en söndag i Grytan – 5 juni

Kl 11 Gudstjänst med alla åldrar
Kl 13 Kryptan goes Grytan
Kl 18 Gospelkonsert med Royal Gospel Choir & Sundsgårdens Gospel

Scouterna finns också med under dagen.

Fika & grillat serveras!