Söndag 28 augusti kl. 18.00 är det ”Läsarsångernas kväll” i Issjöa.

Cecilia Pihlström och Monica Pettersson medverkar med sång.

Karin Wiborn som har ett omfattande förflutet i svensk frikyrklighet (baptistpastor, föreståndare för Baptistsamfundet, Generalsekreterare för Sveriges Kristna Råd och nu biträdande kyrkoledare i Equmeniakyrkan) har länge uttryckt önskan om att få besöka Issjöa, och nu passade det.

Peringe Pihlström och Lennarth Nilsson medverkar också.

Som vanligt blir det fråga om fika och god gemenskap också. Kom och lyssna!

Senare i veckan, torsdagen 1 sep kl 12-14 blir det festligt i samband med att Issjöa Missionshus blir byggnadsminne. Bl a med landshövding som inviger byggnadsminnet.