Välkommen att fira gudstjänst i Slottshagskyrkan på söndag 11 september kl 11.

I gudstjänsten medverkar bl a Monica Pettersson, Fredrik Södertun, Elisabeth Falk & Hanna Forsberg.

Barnkyrkan samlas också och efter gudstjänsten fortsätter gemenskapen med kyrkkaffe.

Välkommen med!