Välkommen att fira gudstjänst i Slottshagskyrkan på söndag 25 september kl 11.

På söndag är det den 15:e söndagen efter trefaldighet och temat är ”ett är nödvändigt”.

I gudstjänsten medverkar Ingela Dalesjö, Tomas Wennerhult, Anna-Christin Martinsson och Hanna Forsberg.

Barnkyrkan samlas också och efter gudstjänsten fortsätter gemenskapen med kyrkkaffe.

Välkommen med!