Välkommen att fira gudstjänst i Slolttshagskyrkan på söndag 2 oktober kl 11.

I gudstjänsten medverkar Catarina Palmkvist som leder gudstjänsten, Fredrik Södertun predikar och Louise Ljungberg, Hanseric Orre, Hanna Forsberg & Beatrice Sandell svarar för sång och musik.

Barnkyrkan samlas också.

Efter gudstjänsten fortsätter gemenskapen med kyrkkaffe.

Välkommen med!