Välkommen att fira gudstjänst tillsammans på söndag 9 oktober kl 11.

I gudstjänsten medverkar bland andra Agneta Boström, Fredrik Södertun och Berth Lideberg.

Det är tacksägelsedagen och temat är lovsång, vilket Fredrik kommer att predika över.

Barnkyrkan samlas också.

Efter gudstjänsten serveras kyrkkaffe.

Välkommen med!