Våra grupper och ledare inom Equmenia presenterar sig och sin verksamhet.
Det blir scout och sång och musik med klimatet i centrum – varför bryr vi oss om klimatet i kyrkan?

Föreläsning!
Tillsammans med mark/växt-agronomen Marta får vi klura på hur hållbara våra livsmedelsprodukter egentligen är, vad vi kan göra som konsumenter och hur vi kan möjliggöra framtida livsmedelsproduktionen för barnen och kommande generationer. Kom och lyssna och ställ frågor!

Återbruk!
Ta med tidningar och gammalt papper så gör vi ny pappersmassa. Nytt papper fås på söndagens klimatgudstjänst.
Ta med kläder som ni inte använder (hela och rena) och byt; ta hem något nytt.

Våra pastorer och ledare för barnverksamheten, scout och Konfas kommer att vara på plats för era frågor.

Det serveras lunch till självkostnadspris.
Anmäl till ordf Helena Andersson tfn 0706-10 00 03 / helena69andersson@gmail.com cirka en vecka före.

Välkomna!