BIBELSTUDIUM OCH FRUKOST

Med Sara Sjölander och Fredrik Södertun – Möte med bibliska personer

Lördag 19 november kl 10.00
Rosengårdskyrkan