Välkommen till insamlingsgala och julkonsert i Rosengårdskyrkan 11 december kl 17.
Vi får lyssna till körsång och flera solister och vi får också sjunga tillsammans.
Vår missionär i Kongo Kinshasa, Tilda Jönsson, berättar om sitt arbete i videohälsningar och vi får vara med och stötta Equmeniakyrkans och samarbetskyrkornas verksamhet i just Kongo Kinshasa.