I Equmeniaförsamlingarna i Helsingborg prövar vi en period att fira söndagsgudstjänst gemensamt. Under
perioden januari-mars möts vi i Slottshagskyrkan och under perioden april-juni möts vi i Rosengårdskyrkan.

På söndag inleder vi en predikoserie som vi kommer att leva i fram till påsk. Vi kallar den för ”din färdplan
med Jesus”. Vi utgår från det kyrkoledarbrev som skrevs till Equmeniakyrkans församlingar (det finns som
bok i båda våra kyrkor och på equmeniakyrkan.se/fardplan ). Brevet är riktat till kyrkan i sin helhet och vår
önskan är att leda frågan vidare till oss var och en. Vilken är min färdplan med Jesus?

ROSENGÅRDSKYRKANS & SLOTTSHAGSKYRKANS SÖNDAGSGUDSTJÄNSTER

JANUARI, FEBRUARI & MARS

Söndag 8 januari
11.00 I SLOTTSHAGSKYRKAN
Nattvardsgudstjänst och grötfest
Predikoserien ”Din färdplan med Jesus” inleds.

Söndag 15 januari
11.00 I SLOTTSHAGSKYRKAN
Gudstjänst inför Martin Luther King-dagen
Din färdplan med Jesus: om identitet och enhet.

Söndag 22 januari
11.00 I SLOTTSHAGSKYRKAN
Gudstjänst i ekumeniska böneveckan
Daniel Svensson, präst i EFS, predikar.

Söndag 29 januari
11.00 I SLOTTSHAGSKYRKAN
Gudstjänst
Din färdplan med Jesus: om identitet och att vara i sin tid.

Söndag 5 februari
11.00 I SLOTTSHAGSKYRKAN
Nattvardsgudstjänst
Din färdplan med Jesus: om mission och att dela tron vidare.

Söndag 12 februari
11.00 I SLOTTSHAGSKYRKAN
Gudstjänst
Din färdplan med Jesus: om mission för världens skull.

Söndag 19 februari
11.00 I SLOTTSHAGSKYRKAN
Gudstjänst
Din färdplan med Jesus: om mission och att leva tillsammans.

Söndag 26 februari
11.00 I SLOTTSHAGSKYRKAN
Gudstjänst
Robert Södertun predikar utifrån Färdplan om spiritualitet och en rik andlighet.

Söndag 5 mars
11.00 I SLOTTSHAGSKYRKAN
Nattvardsgudstjänst
Din färdplan med Jesus: om spiritualitet och heliga vanor.

Söndag 12 mars
11.00 I SLOTTSHAGSKYRKAN
Gudstjänst
Din färdplan med Jesus: om kallelse och ledarskap.

Söndag 19 mars
11.00 I SLOTTSHAGSKYRKAN
Gudstjänst
Din färdplan med Jesus: om kallelse och herdeskap.

Söndag 26 mars
11.00 I SLOTTSHAGSKYRKAN
Gudstjänst
Din färdplan med Jesus: om vägen vidare.