Välkommen att mötas till gemenskap i gudstjänst och vid fikaborden. Vi fördjupar oss i kyrkoledarbrevet Färdplan i en predikoserie vi kallar Din färdplan med Jesus. Temat denna söndag handlar om mission för världens skull.

Sara Sjölander predikar och Agneta Boström leder gudstjänsten. Royal Gospel och Lisa Falk står för sång och musik.