Välkommen på frukost och undervisning med Robert Södertun.

4 mars kl 10.00
Rosengårdskyrkan
Vem är Jesus?
En historia, fyra berättelser.
Nycklar till de fyra evangelierna

22 april kl 10.00
Slottshagskyrkan
Vem är den helige Ande?
Anden i Gamla o Nya Testamentet
Den helige Andes förhållande till PÅSKEN. Anden i våra liv.