Välkommen att mötas till gemenskap i gudstjänst och vid fikaborden. Vi fördjupar oss i kyrkoledarbrevet Färdplan i en predikoserie vi kallar Din färdplan med Jesus. Temat denna söndag handlar om spiritualitet och heliga vanor.

Sara Sjölander predikar och Jenny Wärn leder gudstjänsten. Barnkören Joyful och Lisa Falk står för sång och musik.

Välkommen med!