Välkommen att mötas till gemenskap i gudstjänst och vid fikaborden. Vi fördjupar oss i kyrkoledarbrevet Färdplan i en predikoserie vi kallar Din färdplan med Jesus. Temat denna söndag handlar om vägen vidare.

Sara Sjölander predikar och Monica Pettersson leder gudstjänsten. Sebastian Tryggmo och en herrgrupp står för sång och musik.