Välkommen till församlingsmöte för Equmeniakyrkan Helsingborg på söndag!

Det blir ett viktigt möte som handlar om utvärdering av enkäten samt beslut om planeringen inför hösten.

Vi vill gärna att du kommer!

Styrelserna för Rosengårdskyrkan och Slottshagskyrkan