Välkommen att fira gudstjänst i Rosen gårdskyrkan på söndag 3 september kl 17!

Vi inleder kyrkokonferensveckan med en gudstjänst där Charlotte Thaarup predikar, Kim Lillskog leder samlingen och Malin Lantz med vänner leder musiken. Lasse Svensson, kyrkoledare, och Kerstin Enlund, kyrkostyrelsens ordförande, medverkar. Gudstjänstens sänds online i Equmeniakyrkans kanaler.