Samtal om vägen, målet & visionen

Välkommen att samtala om vad vi drömmer om och vill att våra församlingar ska vara och göra i framtiden. Kom till ett tillfälle, kom till alla tillfällen. Välj ett tema att prata om eller välj olika teman olika gånger.
Din röst och din längtan är viktig!

Teman vi samtalar utifrån:
– Gudstjänst
– Diakoni, socialt & utåtriktat arbete
– Bön, samtal, små grupper
– Barn & ungdom
– Musik

TISDAG 19 SEPT 18.30
ROSENGÅRDSKYRKAN

ONSDAG 27 SEPT 18.30
SLOTTSHAGSKYRKAN

TORSDAG 5 OKT 18.30
ROSENGÅRDSKYRKAN

SÖNDAG 15 OKT EFTER KYRKKAFFET
SLOTTSHAGSKYRKAN